ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2012-07-02 23:23

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 156, Καλλιθέα.
Υπεύθυνος εκδηλώσεων κ. Ανδρέας Θεολόγου.
Τηλέφωνο: 2109570001 – 2109599077,
Fax: 2109599044.


ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
Μεγίστης 20, Καλλιθέα – Πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη».
Τηλέφωνο: 2109579446.
Υπεύθυνος – χοροδιδάσκαλος κ. Βασίλης Καρφής.
Τηλέφωνο: 2109960401 – κιν. 6945104641