ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2012-09-01 18:46

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 156, Καλλιθέα.
Υπεύθυνος εκδηλώσεων κ. Ανδρέας Θεολόγου.
Τηλέφωνο: 2109570001 – 2109599077,
Fax: 2109599044.

ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
Υπεύθυνος – χοροδιδάσκαλος κ. Βασίλης Καρφής.
Τηλέφωνο: 2109960401 – κιν. 6945104641